Opnieuw Prijsverhogingen in onzekere markt
20.05.2016

Op 3 mei jl. hebben wij u middels onze nieuwsbrief voor de tweede keer in korte tijd geïnformeerd over de prijsverhoging op de productgroepen Balkstaal, Staafstaal en Buizen. Inmiddels zijn in een uiterst onzekere markt de inkoopprijzen voor staal opnieuw gestegen. Deze prijsverhogingen zijn enerzijds het gevolg van een verhoging van de schrootprijzen en anderzijds het verder vollopen van de productiecapaciteiten bij de verschillende walswerken. Onze verwachting is dat met name de prijzen voor Platen en Buizen in de komende periode nog verder zullen stijgen.

Gezien deze ontwikkelingen zijn wij genoodzaakt om opnieuw een verhoging van onze brutoprijzen door te voeren. Onderstaande verhogingen zullen per 23 mei a.s. in onze bruto-prijslijst zijn verwerkt