Marktinformatie 29 November 2017
29.11.2017

Geachte relatie,

De ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt blijven onstabiel.
De inkoopprijzen van de basismaterialen blijven daardoor onder druk staan, met prijsverhogingen tot gevolg.
De fabrikanten verwachten dat deze ontwikkeling zich in 2018 zal doorzetten.

Gezien deze ontwikkelingen zullen wij een verhoging van onze brutoprijzen door moeten voeren. Onderstaande verhogingen zullen per 1 december a.s. in onze bruto-prijslijst zijn verwerkt:

- Balkstaal + € 30.- / ton
- Stafstaal + € 20.- / ton

Daarnaast blijft de geldigheidsduur van 48-uur op onze offertes tot nader order ongewijzigd, fabrieksopties voorbehouden*.

Gezien de marktsituatie op het gebied van de prijsontwikkeling, raden wij u aan hiermee rekening te houden in uw calculaties.