Reesink Staal en COVID-19
20.03.2020

Beste relatie,

In het licht van de recente ontwikkelingen en maatregelen als gevolg van het nieuwe coronavirus COVID-19 kunnen we ons voorstellen dat ook u momenteel te maken hebt met vragen en onzekerheden. We zitten met elkaar in dezelfde schuit; iedereen zal waar mogelijk een steentje moeten bijdragen. Daarom vind ik het belangrijk om u persoonlijk te informeren over de binnen Copiam Group genomen maatregelen en de mogelijke gevolgen voor de dienstverlening van Reesink Staal.

Ons team staat voor u klaar zoals u gewend bent

We hechten de allergrootste waarde aan de veiligheid en gezondheid van onze klanten, leveranciers, partners en medewerkers. Daarom hebben we diverse maatregelen doorgevoerd, in lijn met de adviezen van het RIVM. Hoewel onze bezetting is gereduceerd, blijven uw contactpersonen en ons kantoor voor u bereikbaar zoals u gewend bent. Ook de productieafdeling werkt onder aangepaste voorwaarden door. Daarnaast bieden we alle faciliteiten en voorzieningen om nóg meer dan anders bewust om te gaan met hygiëne. We beperken fysieke bijeenkomsten tot een minimum en annuleren voorlopig alle niet noodzakelijke bezoeken en reizen. Copiam Group beschikt desgewenst over alle faciliteiten om (video)bijeenkomsten op afstand te kunnen organiseren.

Voorraden zijn nog op peil, maar levertijd kan oplopen

Reesink Staal betrekt veel van haar artikelen uit het buitenland. De afgelopen week zijn, om valide redenen, in toenemende mate tijdelijke restricties opgelegd aan het vrije verkeer tussen landen. Op dit moment zijn onze voorraden nog op peil, maar als gevolg van de beperkingen lopen voorraadniveaus van verschillende producten wel snel terug. Indien wij u producten leveren die kritisch zijn voor uw bedrijfsvoering raden we u aan om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw contactpersoon of onze afdeling verkoop om samen de u best passende oplossing te bespreken. Helaas kunnen we op dit moment niet voorzien hoe lang de beperkingen zullen gelden en of die nog verder worden uitgebreid. We kunnen daarom niet uitsluiten dat we in de komende weken niet voor alle producten de snelle levertijd die u van ons gewend bent kunnen blijven bieden.

Leveringen gaan door, maar onder voorwaarden

In samenspraak met onze transporteur is besloten dat de leveringen van bestelde producten kunnen doorgaan. Wel willen we u vragen om hierbij de richtlijnen van het RIVM te respecteren. Dat betekent bijvoorbeeld dat onze chauffeurs geen handen schudden en zullen proberen een onderlinge afstand van 1,5 meter te bewaren. Onze kantoor- en productielocaties zijn voorlopig alleen toegankelijk voor eigen personeel en -onder strikte voorwaarden- voor leveranciers.

U mag aannemen dat we de ontwikkelingen scherp in de gaten houden. Waar en wanneer nodig nemen we aanvullende maatregelen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen blijven zijn. Door samenwerking zullen we deze bijzondere periode goed doorstaan. We vertrouwen op uw begrip.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, bel dan met ons team op 0575-599 601.

Met vriendelijke groet,

André Buiting
Algemeen Directeur