Update marktsituatie
04.03.2022

Het is niemand ontgaan dat zich een verschrikkelijk scenario ontvouwt in Oekraïne. Het directe gevolg is een humanitaire ramp waarvan iedereen hoopte dat die voorgoed tot het verleden zou behoren. Vanuit Copiam Group doen wij daarom een donatie aan Giro 555. We roepen u graag op te overwegen hetzelfde te doen.

Hoewel van een totaal andere orde, vinden we het onze plicht u ook te informeren over de gevolgen die de huidige situatie in Oekraïne heeft op onze markt. We verwachten dat die de toch al ongekende schaarste op het gebied van beschikbare materialen in versneld tempo verder zal doen oplopen. Dat maakt dat we op zeer korte termijn opnieuw niet zullen ontkomen aan forse prijsstijgingen.

We zijn hierdoor genoodzaakt om onze lopende offertes per direct in te trekken. De vanaf vandaag nieuw uitgegeven offertes kunnen dagelijks nieuwe prijsverhogingen bevatten en zijn daarom tot nader order maximaal één dag geldig en op voorwaarde van beschikbaarheid.

Natuurlijk doet ons team er alles aan om de best mogelijke aanbieding en oplossing voor u te verzorgen. Neem vandaag contact met ons op of bel 0575 - 599 601 om uw behoefte te bespreken.

We hopen van harte, in de eerste plaats voor de bevolking van Oekraïne, dat we binnenkort een positiever bericht kunnen delen.

Met vriendelijke groet,
Team Verkoop